vyrobila e-stránka 
 

 

Konzultační činnost

Přepravní kontejnery unifikované řady ISO 1 jsou určená technická zařízení, která musejí pro přepravní účely splňovat určité technické parametry. Tyto přepravní jednotky podléhají pravidelným kontrolám a revizím.

Nově vyrobený kontejner musí být jako přepravní prostředek schválen příslušnou certifikační firmou. Kontejner bez platné certifikace, s prošlou pravidelnou prohlídkou a nebo nadměrně opotřebený (deformace pláště, koroze nosných částí) není již jako přepravní prostředek způsobilý. Kontejnery, které nesplňují kriteria jako přepravní prostředky, se využívají pro mimopřepravní potřeby (krátkodobé skladování zboží, zařízení staveniště, montážní dílny a podobně.)

Nabízíme konzultační činnost v oboru integrovaných přepravních systémů:

  • revizní činnost pro kontejnery a výměnné nástavby,
  • konzultační činnost v oboru přepravních kontejnerů unifikované řady ISO 1 a výměnných nástaveb třídy C a třídy A,
  • konzultační činnost v oboru manipulace s kontejnery řady ISO 1 a výměnných nástaveb,
  • posuzování technické způsobilosti kontejnerů jako přepravních prostředků.
(c) www.cermak-ips.cz