vyrobila e-stránka 
 

 

Prodej plomb pro přepravu zboží pod celní závěrou

Přepravní prostředky kombinované přepravy – kontejnery a výměnné nástavby musí být po dobu přepravy (po dobu trvání přepravní smlouvy) uzavřeny a zaplombovány platnou plombou. Řádné uzavření a zaplombování přepravního prostředku spolu s neporušenou, správně použitou plombou, jsou důkazem o skutečnosti, že po dobu trvání přepravní smlouvy nedošlo k neoprávněné manipulaci s přepravovaným zbožím.

Plastová plomba pro kontejnery a výměnné nástavby

Plomba je vyrobena z plastické hmoty žluté barvy. Skládá se ze dvou částí, které jsou nerozebíratelně spojeny. Těleso plomby s poutkem tvoří jeden kus. Konec poutka se při zavěšení zasouvá do otvoru v kleštině, která nedovoluje jeho další pohyb. Na čelní straně plomby jsou viditelné identifikační znaky.

Plomba „BOLT LOCK" – kontejnerový zámek s ocelovým trnem

Tato plomba se používá pro plombování (a zároveň pro uzamčení) kontejnerů unifikované řady ISO 1 a všude jinde tam, kde je svými technickými parametry vhodná. Tato plomba se skládá ze dvou částí a to ocelového trnu a plastového pouzdra. Zasunutím trnu do tohoto pouzdra dojde k nevratnému uzavření plomby. Pouzdro plomby nese identifikační znaky. Výhodou této plomby je skutečnost, že vnitřní prostor kontejneru je nejen „zaplombován" (uzavřen pod celní závěrou) ale i uzamčen (zavěšení běžného visacího zámku na kontejnery po dobu přepravy je většinou nepřípustné).

(c) www.cermak-ips.cz